Nieuw leven in de 3D wandschildering van Jim Holyoak en Matt shane

Niet alleen planten en dieren zorgden de afgelopen maanden voor een alsmaar groeiende en dus voortdurend veranderende tentoonstelling. In het kader van de vloeibare grenzen tussen natuur en cultuur lieten we ook mensen hun natuurlijk gang gaan. Canadese kunstenaars Jim Holyoak en Matt Shane hadden in de julimaand vrij spel om de wandschildering Quagmire nieuw leven in te blazen. Hiernaast ziet u hun stop motion film deze geeft een inkijk in het speelse, creatieve proces waarmee de kunstenaars de wandschildering omtoverden tot een 3D versie dat even mooi als monsterlijk is.