• SONY DSC
 • cotton-truck-dunhuang
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • china fabriek
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • jeans

Keuringsdienst van Waren

Workshopdocent: Judith Bal

Duur: 2 lesuren

Locatie: Lokaal met computers

Benodigdheden Digibord of beamer, indien mogelijk met internetverbinding

Geïnspireerd op het programma Keuringsdienst van Waarde gaan de leerlingen de herkomst van verschillende waren onderzoeken. In een rollenspel ervaren zij allereerst de rol van de fabrikant, de medewerker, de inspecteur en de consument. Vervolgens start het onderzoek met een zelfbedachte onderzoeksvraag. Waar is een spijkerbroek van gemaakt? Welke grondstoffen zitten er in een iPhone? Is de bontkraag van echt bont? Hoe zijn Ugg’s in Nederland terechtgekomen? Met het doen van onderzoek krijgen leerlingen inzicht in de productieketens van waren en welke invloed de consument hierop kan uitoefenen. Sterker nog, wat is de invloed van uw leerling?

Enthousiast? Natuurlijk kun je hier aanmelden voor de workshop!