Ja Natuurlijk wordt georganiseerd door stichting Niet Normaal in samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag.

Stichting Niet Normaal

Bestuur Stichting Niet Normaal

Hester Alberdingk Thijm (voorzitter):
Directeur Akzo Nobel Art Foundation

Toine van der Horst (secretaris):
LPR Interim Management en Advies

Hans Jonker:
Directeur administratie kantoor Amsterdam (AKA)

Riemer Knoop:
Zelfstandig ondernemer Gordion Cultureel Advies en Lector Cultureel Erfgoed, AHK

Liesbeth van der Kruit:
Directeur Group Corporate Social Responsibility (CSR) Eureko/Achmea

Vincent Bijlo:
Cabaretier, schrijver en columnist

Julienne Straatman:
Straatman Strategisch Advies

Advies: Lennart Booij
Oprichter BKB

Toehoorder: Hans Buurman
Zakelijk directeur Gemeentemuseum Den Haag

Directie Ja Natuurlijk

Ine Gevers, artistieke leiding

Toine van der Horst, zakelijk leiding

Team Ja Natuurlijk

Allen bereikbaar via: voornaam[at]ja-natuurlijk.com

Monique Verhulst, productie

Laura Mudde, assistent curator/productie

Hans Goslinga, productie buiten

Joanne Mellink, Coördinatie Afvalhelden/productie The Commons

Lieke Timmermans, communicatie / campagneleider

Martine Willekens, (internationale) pers

Eefje Majoor, stagiair communicatie

Monique Remmelzwaal, stagiair communicatie

Maick Sarmento Magalhães en Thiago Sarmento Magalhães, ICT communicatie, bouw website

Krista te Brake, educatie

Bettie de Bruijn,
conceptontwikkeling en advies educatie

Tijs Brugman, office

Pot & van der Velden, vormgeving

Dennis Kerckhoffs,  publicatie

Esther Jonkman, vrijwilliger educatie (tot december 2012)

Maartje Borst, stagiair educatie (tot september 2012)

Leontien Apekrom, stagiair educatie (tot september 2012)

Team Gemeentemuseum

Benno Tempel, directeur

Hans Buurman, zakelijk directeur

Laura Stamps, curator / productie

Esther van der Minne, productie

Ab Gewald, productie TCS

Frans Stofregen, productie TCS

Gijs Meijer, communicatie GMDH

Emma van Proosdij, communicatie GMDH/parallelprogramma

Erik van Tuijn, sociale media

Jet van Overeem, educatie

Andrea Freckmann, educatie

Raymond Bouman, tuinman

 

Raad van Aanbeveling

Ute Meta Bauer:
Directeur Beeldende Kunst Programma, MIT, Cambridge

Jacqueline Cramer:
Hoogleraar duurzaam innoveren, Geowetenschappen Universiteit Utrecht

Clementine Deliss:
Directeur Museum van Wereldculturen, Frankfurt

Robbert Dijkgraaf:
President van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschap KNAW

Jean Paul Engelen:
Directeur Publieke Kunst Programma´s Qatar Musea Autoriteit

Johan van de Gronden:
Directeur Wereld Natuur Fonds (WNF)

Farah Karimi:
Directeur Oxfam Novib

Margriet van der Linden:
Hoofdredacteur van feministisch maandblad Opzij

Ruud Lubbers:
Oud premier van Nederland, oud hoogleraar globalisering en pleitbezorger van het Handvest van de Aarde (Earth Charter)

Wubbo Ockels:
Hoogleraar Duurzame Technologie aan de Technische Universiteit Delft (ASSET)

Hans Wijers:
Oud voorzitter Raad van Bestuur AkzoNobel, voorzitter Natuurmonumenten

Herman Wijffels:
Hoogleraar Duurzaamheid & Maatschappelijke Verandering (UCAD) en Voorzitter  WorldConnectors, denktank voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld

Comité van Advies

Tom Bade:
Directeur Kenniscentrum Natuur en Economie Triple E

Lilet Breddels:
Directeur Archis, uitgever Volume, Amsterdam

Binna Choi:
Directeur Casco, bureau voor kunst, design en theorie, Utrecht

Paul Domela:
Programma Directeur van de  Liverpool Biënnale, Liverpool

Jean Fisher:
Professor Beeldende Kunst en Transculturele Studies,  Middlesex Universiteit, Londen

Tijs Goldschmidt:
Bioloog en schrijver van o.a. Darwins Hofvijver en Oversprongen

Tonny Groen:
Senior Beleidsmedewerker FNV, Den Haag

Roland Groenenboom:
Freelance curator, schrijver en oprichter van Sensational Fix

Gregor Jansen:
Directeur Kunsthalle, Düsseldorf

Arno van Roosmalen:
Directeur Stroom, Kunst en Architectuurcentrum, Den Haag

Jorinde Seijdel:
Hoofdredacteur Open, tijdschrift over Kunst en Publieke Ruimte, Amsterdam

Peter Paul Verbeek:
Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente

Partners van Niet Normaal

GEM
Fotomuseum
Gemeentemuseum

Fondsen

Stichting DOEN
SNS Reaal Fonds
Fonds voor Cultuur Participatie
VSB Fonds
Mondriaan Fonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Pauwhof Fonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Fonds 1818

Partners/sponsors

Essent
Lidl
Gember
Biobased Economy(The Green Deal)
DESSO
Nudge
Stroom
Worldhotel Bel Air Den Haag
Satellietgroep
TAGC
Fair Focus
Akzo Nobel
Gemeente Den Haag
Filmhuis Den Haag
Holland Doc 24
Van Ree groenspecialisten
Brinckhorst

Coalitie voor Ecologische Intelligentie

Casco
Next Nature
Stroom
V2
Volume

Partners communicatie

VPRO
NUDGE
NCR
IDFA
Zomerexpo De Aarde
Stichting Publiek

Parallelprogramma

Wander
Taak
Movies that Matter
Filmhuis Den Haag
Third Paradise
KABK
NEST
Theater aan t’ Spui
Crossing Borders
Rietveld Akademie
Rathenau
Gemak
Heden
Society & Genomics
SynEnergy
Womeninc
Quartair
IVN
KNAW
Nutshuis
Rijksakademie

Partners educatie

CJP
Bekijk’ t
Westlands museum
WNF
Naturalis
Dienst Stadsbeheer, afd. Milieu en Vergunningen
Eco-Schools
Omniversum Staatsbosbeheer

Partners co-creatie

Afvalhelden:

Mens en Tuin
REAKT de Brink
REAKT Anders Bekeken
Atelier De Haagse School
Triodus
Scouting Prinses Juliana
Basisschool de Fontein
Atelier De Kunstvlieg
RKBS De Parkiet
Haagse Milieucentrum (Repair Cafe)
IMC Weekendschool
Koorenhuis
Nutsschool Bezuidenhout
2Samen
DAK
Gezonde Gronden

The Commons:

Partners publicatie

nai010 uitgevers
Doors of Perception
Pot & van der Velden

Partenrs